Hippologprogrammet

Hippologen

Vill du ha fördjupad kunskap om hästar och dessutom vara attraktiv på arbetsmarknaden? Hippologprogrammet är en unik utbildning som belönats med betyget ”mycket hög kvalité” av Universitetskanslerämbetet. Sök utbildningen för en framtid i hästbranschen!

Hippologprogrammet eller som den internationella betäckningen lyder; Bachelor of Equine Science är den enda universitetsutbildningen inom häst i Sverige och ger dig som student breda och fördjupade kunskaper om hästen samt gör dig förberedd att möta arbetslivet inom hästbranschen såväl nationellt som internationellt. Till undervisningen är några av de bästa lärarna inom hästområdet i Sverige knutna, däribland världsledande forskare samt praktiklärare med såväl OS- som VM- meriter.Till programmet är också de adjungerade professorerna Jan Jönsson och Kyra Kyrklund kopplade.

Dina dagar som student på hippologprogrammet är väldigt varierande och unikt för programmet är integrationen mellan teori och praktik. I den praktiska delen får du undervisning i bland annat tömkörning, ridning, unghästhantering samt häst- och anläggningsvård. På sal får du bland annat lära dig mer om foder, etologi och företagande. Hästarna som tillhandahålls i utbildningen är särskilt utvalda för att utveckla dig som ryttare eller kusk.

Tre inriktningar

Hippologutbildningen finns med de tre olika inriktningarna Ridhäst, Travhäst och Islandshäst. Utbildningen bedrivs på Hästnäringens tre riksanläggningar Flyinge och Strömsholm (för inriktning Ridhäst) samt Wången (för Trav- och Islandshäst). På riksanläggningarna finns allt som gör det möjligt att bedriva högklassig utbildning, såväl teoretisk som praktisk. Dessutom har du tillgång till professionellt kunnande och de senaste rönen från svensk och internationell hästforskning. Hippologprogrammet gör det möjligt för dig att inrikta dig mot den del av yrkeslivet du är mest intresserad av. Viss möjlighet till internationellt utbyte kan eventuellt också inrymmas inom dina tre år på programmet.

Vad vill du bli? – Välj själv!

Det finns en rad tänkbara yrkesroller efter din utbildning och arbetsmarknaden för hippologer är god. Hippologer arbetar bland annat som ridlärare, stallchefer, travtränare, egna företagare, inom näringens organisationer, lärare på hästinriktade gymnasieskolor, travskolor m.m. Möjligheter finns också till vidare studier och längre fram även till forskning.

Utbildningens upplägg och innehåll på ridhästinriktningen

Första årets teoretiska delar ger dig ingående kunskaper om hästens byggnad och funktion, dess skötsel och utfodring – både som frisk och sjuk – ung och gammal, dess närmiljö samt grunder i pedagogik. Ditt första år innehåller också studier av praktisk karaktär som du ägnar åt hästarna, både med ridning, körning, unghäst, träning av travhäst och häst- och anläggningsvård, beroende på vilken inriktning du valt. Läser du ridhästinriktningen är du ditt första år på Flyinge medan du som studerar travhäst eller islandshäst är på Wången.

I årskurs två fördjupar du dig inom företagande och pedagogik/ledarskap på ridhäst- och islandshästinriktningen medan du på travhästinriktningen är mer fokuserad på hästens friskvård. Som ridhäst- och islandshäststudent innehåller årskurs två dessutom ridkonst. Studerar du på travhästinriktningen utvecklar du, utöver friskvård, ditt kunnande inom sport, företagande och ledarskap. På alla tre inriktningar har du verksamhetsförlagd utbildning där du får möjlighet att vara en del av en verksamhet och känna på arbetslivet. År två läser ridhästinriktningen på Ridskolan Strömsholm medan travhäst- och islanshäststudenterna är kvar på Wången.

Sista året har du själv möjlighet att spetsa din utbildning för att förbereda dig för det yrke du tänkt dig inom branschen. På ridhästinriktningen väljer du mellan kursblocken ridlärare/ridpedagogik och hästutbildning. Inom islandshästinriktningen läser du kurser i didaktik samt ridkonst och hästhantering. Travhästinriktningen läser kurser inom hantering, träning och sport samt hästens friskvård och uppträning.

Kyracitat

Våra lärare

Till skol- och utbildningsverksamheten på Flyinge är många av landets mest meriterade lärare knutna. Vi lägger lika stor vikt vid pedagogisk förmåga som vid ämneskompetens. Ridlärarna och tränarna har erfarenheter från den internationella sporten. Se vilka vi är.

Behörighet och ansökan

För att antas till Hippologprogrammet ska du som söker ha:

  • Grundläggande behörighet
  • Särskild behörighet:  Områdesbehörighet 15 eller Områdesbehörighet A14 (undantaget Samhällskunskap 1a2)
  • Godkänt antagningsprov

Yrkeslivserfarenhet på 6 månader är meriterande, men inget krav.

Programmet startar till hösten varje år och ansökan till start HT2017 öppnar den 15 mars 2017. Sista ansökningsdag är den 18 april 2017. Anmälan ska ske via  www.antagning.se. Var ute i god tid. Behöriga sökande kallas till antagningsprov som hålls under våren.

För mer information se SLU antagningwww.antagning.se eller kontakta din studie- och yrkesvägledare.

JensFredricson

Nyfiken på Hippologprogrammet? Välkommen på prova på-dag!