26 maj
Pay n ride

Pay and Ride

Pay & Ride på vackra Flyinge Kungsgårds Kastanjegård under tävlingslika förhållanden.

Pay & Ride på Flyinge Kungsgårds Kastanjegård under tävlingslika förhållanden. TR gäller.

Valfritt program, önskas annat program än de som är angivna nedan, anmäl i lista och skriv i kommentar vilket program du önskar rida. Observera att det endast är lång bana.
Om du önskar att rida samma program 2ggr så skall 2 anmälningar göras, en i klasser och en i lista, alt. 2ggr i listan.
Max 40 starter

Första start 10,00
200kr/start

Samtliga hästar skall vara grundvaccinerade mot hästinfluensa.

Frågor görs till Maja Ödman: maja.odman@flyinge.se, 046-649 17

Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.