25 feb
FHSK

Årsmöte i Flyinge Hästsportklubb (FHSK)

Härmed kallas till årsmöte i Flyinge Hästsportklubb. Anmälan nödvändig.

Vi inleder med en intressant presentation från klubbens Frida Larsson kring hennes satsning med egen uppfödning mot SM 2019 och framöver. Därefter formellt Årsmöte ca klockan 19:30.

Klubben bjuder på Fika med Semla varför anmälan är nödvändig. Anmälan via mail Flyinge_HSK@yahoo.com eller via upplagt evenemang på Facebook.

Välkomna!

Styrelsen Flyinge Hästsportklubb

Material inför Årsmöte:

Flyinge Hästsportklubb har likt sin systerklubb Strömsholms Ridsportförening den kungliga kronan i sin logotyp. En förmån som få föreningar är priviligierade till men som också innebär en tydlig anknytning till, och ansvar för, sina respektive anläggningar – Flyinge Kungsgård och Ridskolan Strömsholm.

Båda föreningarna skapades för att möjliggöra genomförandet av tävlingar på och för dessa Riksanläggningar. Idag är det än tydligare i Svenska Ridsportförbundets regelverk att det är bara föreningar knutna till förbundet (och som därmed uppfyller förbundets krav) som får arrangera tävlingar. Det gör att vår roll som officiell tävlingsarrangör för Flyinge AB behöver förtydligas. Det tillsammans med ett antal andra önskemål från förbundet kring förtydliganden i föreningars stadgar gör att styrelsen nu föreslår nya stadgar för föreningen.

Bifogat finns det nya förslaget på stadgar. Tillagda delar är markerade med understrykning medan borttagna textstycken är markerade i röd överstruken text.

Förslag till Årsmötet i Flyinge Hästsportklubb inför 2020

Du kanske också är intresserad av
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.