Poster Abstract

Call for abstract

Have you conducted a study in the field of horses’ behavior and mental wellness in connection to training and working with horses? We are accepting a limited number of posters for the Horse Welfare Summit. The deadline for submitting poster abstracts is September 1st. Please send your poster abstract to gabriella.torell-palmquist@rsflyinge.se . Twice a day during the conference, in the morning before the lectures and during lunchtime, we will arrange poster walks, during which we ask each poster author to be present and prepared to talk about their project.

Submissions in both Swedish and English are welcome. The deadline for abstracts is September 1st, 2024. Please use the template below and submit your abstract via email to: gabriella.torell-palmquist@rsflyinge.se


Har du genomfört en studie inom området hästarnas beteende och mentala välbefinnande i samband med träning och arbete med hästar? Vill du dela med dig av dina slutsatser till en större publik? Nu tar vi emot ett begränsat antal postrar till Horse Welfare Summit! Sista datum för att skicka in posterabstrakt är den 1 september. Vänligen skicka posterabstraktet till gabriella.torell-palmquist@rsflyinge.se. Två gånger om dagen under konferensen, på morgonen före föreläsningarna och under lunchtid, vill vi att varje posterförfattare är närvarande vid sin poster och beredd att prata om sitt projekt.

Bidrag på såväl svenska som engelska är välkomna. Deadline för abstract är den 1 september 2024. Använd mallen nedan och skicka in ditt abstract via mail till: gabriella.torell-palmquist@rsflyinge.se

Titel/title:

 

Sammanfatting/

Abstract (max 250 word)

Språk/language () I would like to present in Swedish

( ) I would like to present in English

( ) I can present in both  Swedish and English (authors will be notified of the language for the session)

Författare/authors, hemvist/affiliation,
e-mail
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.