Betäckningsvillkor

Alla uppfödare/seminstationer som inseminerar ston med sperma genom PS Flyinge & Partners AB godkänner följande villkor som gäller för alla befintliga och framtida affärsrelationer.

Betäckningssäsongen i Flyinge startar den 3 april och slutar den 10 augusti 2018.

Seminstationer skall telefonera eller maila in sin seminbeställningen senast klockan 09.00 för hingstar stående utomlands.

Beställning av semin från hingstar stående på Flyinge senast kl 11.00 mån- fre. Upphämtning kan ske mån-lör.

Färsk transporterad sperma finns tillgänglig för seminstationerna tis-fredag (beställning mån-tors). Om en hingst med kort varsel inte finns till förfogande pga sjukdom, tävling eller liknande, så erbjuder vi tillgång till fryst sperma på Flyinge, alternativt kan Ni välja en annan hingst ur programmet från samma hingsthållare. I sådana fall debiteras enbart betäckningsavgiften för den senast använda hingsten. Betäckningsavgifter återbetalas ej.

Fraktkostnader:

Transportkostnader för färsk transporterad sperma  från hingstar som står på Flyinge debiteras 350 kr/ skick + moms på posten. Transportkostnader för fryst semin från Flyinge debiteras till faktisk kostnad. För importerad kyld transportsperma kan distributionen till seminstationerna ske vanligen inom 24 timmar. Här debiteras kostnader om 60 Euro i transportkostnad och 30 Euro för veterinärintyg. Kostnader för speciella önskemål som t.e.x  expressutdelning eller söndagsleveranser varierar. Kontakta oss om priser och tillgång på dessa tjänster. Om du använder en seminstation på avlägsen ort kan det vara klokt att i god tid kontakta oss för kontroll av leverans inom 24 timmar.

Då dagens läge för seminskick med PostNord är oviss inom Sverige kontakta PS Flyinge & Partners för exakt information.

Från Katrinelund kan sperma levereras till Skåne samma dag som tappningen. Katrinelund tappar mån-ons-fre. Annan sperma går med post

Crelido, Cantolar, Casall SEM, De l’Or, Fredbos Garmin, Freestyle, Quintet och  kostar 1900 danska kronor per försändelse med hälsointyg

Betäckningsavgifter:

Hingstarnas betäckningsavgifter faktureras i samband med första insemineringen. Förfallodag efter 10 dagar. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta.

För hingstar i programmet som tillhör Paul Schockemöhle –Tyskland gäller att om stoet inte blir dräktigt eller resorberar sitt foster kan man vid betäckning påföljande år tillgodo räkna sig en rabatt på 50% av förra årets erlagda betäckningsavgifter. Detta förutsätter att ett veterinärintyg inkommit till oss före 1/12 innevarande år/betäckningsåret. Utan detta veterinärintyg kan ingen rabatt erhållas påföljande år. Ston som inseminerats första gången efter den 1 juli och inte blivit dräktiga kan nästföljande år insemineras med en hingst med samma nivå på betäckningsavgiften utan att nya kostnader behöver erläggas. Rabatten ska användas på samma hingst eller hingst i samma prisklass.

För hingstar i programmet som tillhör Katrinelund eller PS Flyinge & Partners gäller att om man påbörjar betäckningen efter den 15 juli och stoet inte blir dräktigt kan den erlagda avgiften överföras till nästkommande betäckningssäsong.

Nya regler för frusen semin:

Frusen semin säljs om 2 doser/hingst för den normala språngavgiften på hingsten. Alla frysstrån (använda som icke använda ) ska sändas tillbaka till PS Flyinge & Partners AB efter betäckningssäsongens slut. Vid användning av fryshingstar finns inget rabattsystem vid utebliven dräktighet eller kastning.

Stationsavgift:

För hingst i PS Flyinge & Partners hingstprogram erläggs stationsavgift med 500 kr, för inseminering med externa hingstar erläggs en stationsavgift med 1500 kr.

Veterinäravgift:

Färsk (AI) och transporterad kyld sperma: 2000 kr + moms

Fryst sperma (FAI): 5000 kr + moms interna hingstar

Fryst sperma (FAI): 7000 kr + moms externa hingstar

I avgiften ingår reguljära gynekologiska undersökningar och insemineringar av stoet, samt de dräktighetsundersökningar som görs ca 17 och 30 dygn efter ägglossning. Kostnader för eventuella provtagningar eller veterinära behandlingar av stoet tillkommer.

Uppstallning:

Uppstallning av ston/ ston med föl sker på djurägarens/fodervärdens egen risk.

Avgifter på Flyinge:

Ston utan föl: 160 kr/dag ink moms
Ston med föl: 180 kr/dag ink moms
Bete i grupp: 100kr/ dag ink moms

Anmälan:

Vänligen registrera ditt sto via www.sprangrulla.se

Underlag för registrering av födda föl:

Handlingen är först utskrivbar när samtliga avgifter i samband med betäckningen är betalda och ett levande föl rapporterats av stoägaren på www.sprangrulla.se

Moms:

Moms tillkommer på alla språngavgifter och övriga kostnader om inget annat står.

Inlämnade av organisationsnummer/VAT nummer ska lämnas vid första seminbeställningen.

Varmt välkomna till PS Flyinge & Partners AB!

Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.

Flyinge.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.