Anläggningskort

Vad roligt att du är intresserad av att rida på vår anläggning! För att kunna göra det behöver du köpa ett anläggningskort. Vi erbjuder möjlighet för dig som utomstående att rida på delar av anläggningen utanför vår ordinarie verksamhet.

Hur skaffar jag ett anläggningskort?

Betala in till bankgiro 956-1713, Flyinge AB. Ange namn, adress samt vilken tidsperiod och typ av kort som avses på inbetalningskortet,  Som halvår räknas kalenderhalvår (med undantag för utekort som gäller maj – oktober).
Månadskort gäller för kalendermånad och betalas, liksom engångskort, i förskott. Du får inget kort hemskickat utan ska istället kunna uppvisa kvitto på erlagd avgift.

Anläggningskort, period Pris exkl. moms Pris inkl. moms
Halvår (1 maj – 31okt, 1 nov -30 apr) 1 981 kr 2 100 kr
Familjekort halvår** 3 962 kr 4 200 kr
Månad 396 kr 420 kr
Enstaka tillfälle 141 kr 150 kr
Utekort (1 nov – 30 apr)* 792 kr 840 kr
Utekort (1 maj – 31 okt)* 792 kr 840 kr

Kortet är personligt och gäller för två hästar. Vid fler hästar debiteras 800 kr/häst.Ridbanor som ingår är Crafoord, Wallenberghallen, Täckta banan, Melonbanan, utanför Åbanan,Galoppbanan, Körplan, Warren Hastings. Kortet skall medtagas vid all ridning på anläggningen. 

*Utekort är personligt och gäller för två hästar. Vid fler hästar debiteras 300 kr/häst Melonbanan, Galoppbanan, Körplan, utanför Åbanan, Warren Hastings.

**Familjekort 4200 kr/halvår Kortet gäller per hushåll. Crafoordhallen, Wallenberghallen, Täckta banan, Melonbanan, utanför Åbanan, Galoppbanan, Körplan, Warren Hastings.

Ridning får även ske på terrängbaneslingan. Terränghinder får dock aldrig hoppas utan tränare och bokning av banan.

Tillgänglighet gäller nedanstående tider med reservation för begränsningar i samband med evenemang. Priserna är satta med hänstyn till detta och reducering sker inte pga periodvis minskad tillgänglighet. Ridhuskortet gäller för enskild ridning. Endast lärare och tränare anställda på Flyinge AB får hålla träningar om inget annat är överenskommet.

Tillgängliga tider

Ridhusen är tillgängliga för ridande:
Vardagar 18.00-22.00
Lördag, söndag och helgdag 12.00-22.00.

Utebanor:
Vardagar 18.00-22.00
Lördag, söndag och helgdag 12.00-22.00

Fr o m 15 juni t o m 15 augusti gäller följande sommartider för banorna:

Utebanor vardagar: 13.00-22.00.
Övriga banor vardagar: 17.00-22.00
Lördag, söndag samt helgdagar: 12.00-22.00.

Våra anläggningsregler

– Longering/tömkörning är tillåten utanför Åbanan, på Körplan, i Warren Hastings samt i Wallenberg. Detta ska ske i samråd med ridande som alltid har företräde. Max en häst får longeras/tömköras åt gången. Lösa hästar tillåts ej.

– Ridning för tränare får endast bedrivas av tränare godkänd av Flyinge AB. Bokning bör ske senast tre dagar i förväg. Tränare ska inneha anläggningskort.

– Hoppning får endast bedrivas vid organiserad träning för tränare godkänd av Flyinge AB där hallen bokats i förväg. Bokning bör ske senast tre dagar i förväg.

– Markarbetsbommar utan stöd men med block, får användas om det inte stör övriga närvarande ryttare. Hindermaterial plockas bort och sorteras efter användandet.

– Vid all ridning, körning, longering och tömkörning skall hjälm användas och ryttaren ansvarar för att det genomförs på ett säkerhetsmässigt sätt.

– Häst som vistas på Flyinge Kungsgård skall vara vaccinerad mot influensa.

– Knacka och invänta svar innan du går in i ridhuset samt meddela när du tänker öppna dörren och lämna ridhuset. Dörrar till ridhus skall hållas stängda under den kalla årstiden.

– Sista ryttaren ansvarar för att det blir släckt och stängt i ridhuset.

– Vid all ridning ute gäller: Sakta av till skritt och lämna plats vid möte av annat ekipage eller gående. Trafikregler skall respekteras.

– Barbackaridning tillåts ej.

– Sist men inte minst, mocka alltid ridhuset. Redskap finns i alla ridhus och på alla utebanor. Efterlevs inte detta kommer vi att stänga ridhusen.

Välkommen! 

Har du frågor om anläggningskort? Kontakta,
Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.

Flyinge.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.