Ledig tjänst

VI SÖKER ELEVHEMSCHEF TILL FLYINGE

Nu söker vi en chef till teamet i den nya elevhemsorganisationen på Flyinge AB som startar hösten 2021! Elevhemmets team har som främsta syfte att coacha boende på Elevhemmen på anläggningen. Det innebär att vara närvarande på plats när eleverna inte är i skolan. Teamets främsta syfte är att skapa trygghet, utveckla en god studiemiljö och främja gott kamratskap samt arbeta med trivselhöjande aktiviteter.

Som Elevhemschef driver du aktivitetsprogrammet och arbetar med eleverna och de gemensamt framtagna aktiviteterna. Vi tror att din bakgrund bygger på en beteendevetenskaplig eller fritidsledarutbildning med en erfarenhet att arbeta med unga vuxna. Du har ett naturligt ledarskap, du älskar att vara aktiv med människor, har lätt för att engagera och dela med dig av din positiva energi.

I rollen ansvarar du tillsammans med kollegorna på anläggningen för en säker och inspirerande studiemiljö.

Du ansvarar för planering och externa kontakter med andra samarbetspartners. Som elevhemschef ser vi att du har en väldokumenterad bakgrund i ledande positioner och med att arbeta med psykosocial utveckling, och har synnerligen god förmåga att hantera konflikter och leda samtal.

Elevhemschef på Flyinge AB

Elevhemschefen ansvarar för ett gott samarbete med övrig personal inom riksanläggningarna och för en aktiv och hälsoinriktad och trygg studietid. Du kommer att aktivt deltaga i kvalitets- och utvecklingsarbetet enligt gällande styrdokument, samt Ridskolan Strömsholms och Flyinges gemensamma Strategi- och Affärsplan.

Du ansvarar för arbetet på samtliga elevhem i samarbete med övriga kollegor. I detta ingår planering, genomförande, utvärdering och ständigt förbättringsarbete. Du blir också ansvarig för att säkerställa teamets kompetensutveckling.

Vår strävan är att du upplever goda möjligheter att utvecklas inom ditt uppdrag och arbete på Flyinge men också att du upplever att du bidrar till riksanläggningarnas gemensamma utveckling.

Tjänsten innebär till huvuddelen arbete sen eftermiddag till morgon med jourarbete nattetid på plats.

Roll som teamledare – I rollen som teamledare är ditt ansvar elevhemsgruppens planering, daglig coachning, schemaläggning och långsiktig utveckling. Du ansvarar, planerar och genomför åtgärder för  målen med Flyinges elevhem. Genom närvaro och synlighet bidrager du till den upplevda tryggheten på elevboendena.

Informations- och kommunikationsansvarig –  Du är ansvarig för informationen inom gruppen, till boende och föräldrar och till övriga personalgrupper samt systerelevhem på Ridskolan Strömsholm. I detta ingår att säkerställa att elever har den information de behöver som boende på elevhemmen. Det gäller bland annat anläggningens regelverk och säkerhet.

Beläggnings- och budgetansvar- Informations- och kontaktansvarig gällande sökande för boenden samt hantering av hyresavtal. Planerar och genomför mottagande/avresande av elever vid en ankomst- och avresedag per år. Deltar i öppet hus. Administration och budgetansvar gällande hyror och avtal i samarbete med ekonomifunktionen.

Aktivitetsansvarig – I rollen arbetar du aktivt med coachande av eleverna på fritiden. Teamet ska agera  närvarande som aktiv vuxenkontakt (hemförälder). Du ansvarar för att teamet skapar och genomför motiverande och trivselskapande dagliga aktiviteter. I detta skapar du och teamet en miljö där eleverna aktivt kan ge förslag på aktiviteter samt för en aktiv dialog med lokala föreningar – inte minst Flyinge Hästsportsklubbs Ungdomsförening. Du medverkar aktivt på elevmiddagarna vid dina arbetspass.

Ansvar i Elevhälsoteamet, medlem i lärarlaget – I rollen medverkar du aktivt i möten som gäller elever boende på anläggningen. Du är kontaktperson gentemot lärare, resurslärare på kvällar, skolsköterska och kurator vid behov. Du ingår även aktivt i elevrådet.

Proaktivt ansvarig för hälsofrämjande insatser och konflikthantering – Du agerar som hem- och extraförälder vid sjukdom, förmedlar kontakter med berörda instanser. Anmäler oro för individ till din närmaste chef, skolsköterska, kurator eller sjukvård vid akuta situationer. Rådgivare för uppsökande av ex psykolog. Sammankallande och facilitator för konflikthantering mellan elever och andra berörda. Information till berörda kollegor samt föräldrar.

Policy framtagning och uppföljning – Du ansvarar och arbetar aktivt för bra kamratskap, ordning och trivsel på elevhemmet. Du ansvarar för framtagandet av nya rutiner för ökad trygghet och elevinflytande samt kommunikationen och uppföljningen av detsamma gällande boendet tillsammans med systerelevhem på Ridskolan Strömsholm.

Rekryteringsansvarig Mona Beckman, HR resurs, 070-795 00 20 kan svara på frågor eller rekryterande chef Annethe Yng, 073-969 74 20. Sök på länken till Logan rekrytering, bifoga CV, personligt brev om varför tjänsten skulle passa just dig med sista ansökningsdag 23 juli 2021. Vi kallar löpande till intervjuer och kan komma att anställa före sista datumet. Så sök nu! Välkommen med din ansökan!

SÖK TJÄNSTEN HÄR

Flyinges samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.

Flyinge.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare.