Kursregler

Betalning av kursavgiften

På vissa av de mer praktiska kurserna görs ett urval för att skapa så homogena deltagargrupper som möjligt. Först när du har mottagit en detaljerad bokningsbekräftelse är plats på kursen garanterad. Därefter betalas kursavgiften samt ev uppstallningsavgift in på  bg 956-1713.

Bindande bokning

Din bokningen är bindande. Vid avbokning mer än 10 dagar innan kursstart uttages 20% av kursavgiften dock högst 525 kr i bokningsavgift (inklusive 25% moms). Vid avbokning därefter förfaller hela kursavgiften om inte läkar- eller veterinärintyg kan uppvisas inom 2 veckor. Om intyg uppvisas betalar deltagaren endast bokningsavgiften. Om ingen avbokning sker innan kursstart förfaller hela kursavgiften samt eventuell uppstallningsavgift. Moms är inkluderad i kurspriset men måltider, bostad samt eventuell uppstallning tillkommer (om inget annat anges).

Säkerhet på anläggningen

Vi vill att du har fyllt 18 år för att gå på de praktiska kurserna på Flyinge om inget annat anges. Deltagare ansvarar för sin egen hästs skötsel samt att ridning, körning och handhavande av häst sker på ett säkerhetsmässigt och föredömligt sätt. Hästen skall vara vaccinerad och smittofri enligt de bestämmelser som är fastslagna av Svenska Ridsportförbundet. Hjälm, handskar och korrekt ridklädsel skall bäras vid all ridning, körning, tömkörning, löshoppning och hantering av hästar. Alla gästande hästar leds iförda träns, ej grimma.

Var får man parkera?

Parkering av personbilar och släp samt lastbilar sker på Flyinges stora parkering som ligger mitt emot Stora ridhuset. Ingen parkering får ske inne på anläggningen. Vid eventuell avlastning vid Wallenberghallen skall Flyinges västra infart användas (Ehrengranatallén).

Kommentera