Flyinge Hästsportklubb

 
Flyinge hästsportklubb (FHSK) startades 2002 för att främja ridkonsten och tävlingsintresset i och kring Flyinge Kungsgård.
För att tydligt uttala klubbens ändamål antog första årsmötet tillägget till stadgarna att:
”Klubben skall utgöras av och verka för tävlingsryttare, studenter, elever och anställda vid Flyinge Kungsgård samt andra med stark anknytning till Flyingestiftelsen. Klubben skall vårda Flyingestiftelsens traditioner avseende tävlingar och ridkonst”.

Klubben har sitt säte på Kungsgården och härbärgerar en rad namnkunniga ryttare. Förutom att tävla och träna i klubbens regi finns här chans att delta i olika seminarier och föreläsningar som klubben arrangerar.

Bli medlem
Bli medlem också du i FHSK. Medlemsavgiften är 300 för seniorer, 200 kr för juniorer, YR, elever och studenter  på någon av Flyinges utbildningar.  Avgiften insättes på pg 404 70 79-1. 

Du som har licens i Flyinge HSK är försäkrad via Ridsportförbundets olyckfallsförsäkring.

Flyinge hästsportklubbs styrelse består av:
Marcus Lundhom, ordförande
Sofia Folestam, sekreterare
Mia Johansson, kassör
Ulrica Holst, ledamot
Anna Nyström, ledamot
Olof Axelsson, ledamot (ansvarig dressyr)
Jan Jönsson, ledamot (ansvarig fälttävlan)
Ann-Catrin Carlsson, suppleant
Fredrik Persson, suppleant
Lisa Aspång; suppleant
Linda Eriksson, suppleant

Ungdomsrepresentant

Sandra Persson

Valberedning:

Hanna Carlsson ordförande
Anders Grane
Lovisa Broms
Anna Nilsson, suppleant

Revisorer

Christine Hansson
Ingrid Johannesson

Suppleant: Christina Eghall

 

Kommentera