Flyinge Hästsportklubb

 
Flyinge hästsportklubb (FHSK) startades 2002 för att främja ridkonsten och tävlingsintresset i och kring Flyinge Kungsgård.
För att tydligt uttala klubbens ändamål antog första årsmötet tillägget till stadgarna att:
”Klubben skall utgöras av och verka för tävlingsryttare, studenter, elever och anställda vid Flyinge Kungsgård samt andra med stark anknytning till Flyingestiftelsen. Klubben skall vårda Flyingestiftelsens traditioner avseende tävlingar och ridkonst”.

Klubben har sitt säte på Kungsgården och härbärgerar en rad namnkunniga ryttare. Förutom att tävla och träna i klubbens regi finns här chans att delta i olika seminarier och föreläsningar som klubben arrangerar.

Bli medlem
Bli medlem också du i FHSK. Medlemsavgiften är 200:- och insättes på pg 404 70 79-1. 

Medlemsavgift from 2015: 300 för seniorer, 200 kr för juniorer, YR, elever och studenter  på någon av Flyinges utbildningar.

Du som har licens i Flyinge HSK är försäkrad via Ridsportförbundets olyckfallsförsäkring.

Flyinge hästsportklubbs styrelse består av:
Jan Jönsson, ordförande (ansvarig fälttävlan)
Sofia Folestam, sekreterare
Mia Johansson, kassör
Ann-Catrin Carlsson, ledamot (ansvarig hoppning)
Ulrica Holst, ledamot
Anna Nyström, ledamot
Olof Axelsson, ledamot (ansvarig dressyr)
Marcus Lundholm, ledamot
Karin Engström, suppleant
Astrid Antonsson, suppleant
Lisa Aspång; suppleant
Tobias Grönberg, suppleant

Ungdomsrepresentant

Caroline Andersson

Valberedning:

Hanna Carlsson
Anders Grane
Lovisa Broms

Medlemsavgift from 2015: 300 för seniorer, 200 kr för juniorer, YR, elever och studenter  på någon av Flyinges utbildningar. Familjeavgift (bokförda på samma adress) 600 kr.

Kommentera