Flyingemodellen – från föl till final

Flyinges samlade lärarkår har tillsammans skrivit en bok om hur hästutbildning går till på Flyinge. Boken används i undervisningen på Flyinges utbildningar och finns också att köpa via Ryttare och Häst, hästbutiken på Flyinge.

En recension om boken hittar du här.

Flyingemodellen