Flyingeakademien

Ett exklusivt nätverk med syfte att bidra till att utveckla verksamheten på Flyinge Kungsgård. I fokus för verksamheten står den goda ridkonsten, som har sitt ursprung i Ehrengranats (Stallmästare på Flyinge 1814-1837) lära, som idag beskrivs i den metodik och det system som Flyinges utbildningsverksamhet tagit fram. Inom denna verksamhet ryms såväl dressyr, hoppning, fälttävlan som körning.

Huvudmålet är att bidra till en aktiv utveckling av Flyinge som attraktiv mötesplats och centrum för hästverksamhet. Akademien ska verka för att ungdomar kan få häst-, rid- och körutbildning av högsta kvalitet, med professionellt utövande av färdigheterna på hög nivå som mål.

Medlemmar i Flyingeakademien är:


Agria Agria Djurförsäkring förser Sveriges djur, deras ägare och växtodlare med flexibla försäkringslösningar.


ATGs affärsidé är att ge konsumenten en rikare fritid genom att med högkvalitativ trav- och galoppsport som grund, innovativt och ansvarsmedvetet göra spel på hästar spännande, underhållande och lättillgängligt.

  Equipe säljer italienska kvalitetssadlar av högsta kvalitet inom – hoppning, fälttävlan och dressyr – samt tillbehör som t ex träns och benskydd.

test Färs & Frosta Sparbank är idag den ledande lokala sparbanken i mellersta Skåne Med 18 kontor och 260 medarbetare finns de alltid nära de 140.000 privatpersoner, små och medelstora företag samt lantbruk som är kunder.


Krafft Kunskap om hästens foderomvandling har drivit fram KRAFFT-sortimentet och gjort det till landets största varumärke inom hästfoder.

 LRF Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och näringslivsorganisation för alla som äger eller brukar jord och skog, och för deras gemensamma företag inom lantbrukskooperationen.

 Söderberg & Haak Söderberg & Haak är Sveriges ledande privatägda importföretag för lantbruks- och grönytemaskiner. Bolaget startade som en järn- och stålgrossist 1866, och drygt 30 år senare bildades ett eget affärsområde för maskiner.


Kommentera