Unghästutbildare – grundutbildning

UP-bild

Nästa utbildningsomgång startar HT 2017. Ansökan är öppen från och med den 15 februari och stänger den 15 april 2017.

Under utbildningen till unghästutbildare så möter du hästar i åldern 2,5 – 6 år. Du lär dig att skapa ett tydligt system för unghästutbildning med syfte att ta fram såväl framstående sporthästar som skolhästar av god kvalité.

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på praktisk hästutbildning men den ger också de teoretiska kunskaper som yrket kräver. I samtliga kurser läggs stor vikt vid kopplingen mellan teori och praktik.

Utbildningen sker på Flyinge under ledning av våra rutinerade lärare. Hästmaterialet består dels av Flyinges egna unghästar samt hästar som andra hästägare lämnar för utbildning. Det finns goda möjligheter för dig att ha med egen häst på Flyinge, även i de fall hästen har passerat unghäststadiet. Du rider 2-3 hästar per dag och har samma hästar under minst 7 veckor för att sedan byta. På så vis får du erfarenhet av olika individer i olika åldrar.

Main Cash

Utbildningen innehåller även LIA, lärande i arbete, en 7-veckors period som tillbringas hos etablerad unghästutbildare i Sverige eller utomlands. Detta är både ett tillfälle att samla erfarenheter och utvecklas men också knyta värdefulla kontakter. Det finns många exempel på hur LIA-perioder lett till senare anställning eller annat samarbete.

Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna arbeta som unghästutbildare, som egen företagare eller anställd, på ett självständigt och yrkesmässigt sätt.

Utbildningen till Unghästutbildare har funnits sedan 2006 och sedan dess har alltifrån VM-hästen Cafino till skolhästar och hobbyhästar utbildats.

DreamSports_IMG_4806-20

From  läsåret 14/15 har utbildningen förlängts med 4 veckor till 44 veckor! De extra veckorna kommer att användas för att få mera fördjupning och kvalitet i utbildningens kurser.

Det är en utbildning inom Yrkeshögskolan (220 YH-poäng) och leder till Yrkeshögskoleexamen. Utbildningen är kostnadsfri och berättigad till studiemedel från CSN. Den har 20 platser.

 

Kurser:

3-åringens utbildning Arbete från marken vid hand och i longering. Tillvänjning av utrustning, löshoppning, inridning samt matchning mot 3-års-test.
Dressyr Dressyrmässig grundutbildning av hästar 3,5-6 år. Bedömning av hästens ridegenskaper och gångarter och insikt om hur man kan utveckla dessa
Hoppning Utbildning i hoppning, från inhoppning till unghästtävling. Bedömning av hästens kvalitéer och förutsättningar för hoppning och hur man kan utveckla dessa.
Tömkörning Arbete på töm med krav anpassade efter hästens utbildning.
Häst- och stallskötsel Praktisk häst- och stallskötsel på ett rationellt och professionellt sätt
Hästkunskap Teoretisk hästkunskap, t ex etologi, foderlära, exteriör, sjukdomar mm. Etik och djurskydd.
Träningslära Träningsupplägg på kort och lång sikt, träningsfysiologi
Företagande Grundläggande kunskaper för att kunna driva eget företag enligt affärsmässiga principer
LIA Lärande i arbete, praktikperiod som tillbringas hos etablerad hästutbildare. Utvecklar dina praktiska färdigheter, ger inblick i yrkeslivet och bygger upp ditt kontaktnät.

Behörighet och ansökan

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier. Dokumenterad riderfarenhet intygad på särskild blankett av en av Svenska Ridsportförbundet auktoriserad A- eller B-tränare alternativt Svensk Ridlärare lägst level 3. Arbetslivserfarenhet är meriterande.

Ansökningshandlingarna lämnas in via YH-antagning.se och ska bestå av:

  • Betyg från gymnasieskola
  • Ridintyg
  • Eventuella intyg på arbetslivserfarenhet

KLICKA HÄR FÖR ATT ANSÖKA

Nästa utbildningsomgång startar hösterminen 2017. Ansökan är öppen från och med den 15 februari och stänger den 15 april 2017.

Antagningsprov

Antagningsprov till läsåret 17/18 hålls i maj 2017.

Behöriga sökande kallas till ett praktiskt antagningsprov under en dag. Om antalet sökande överstiger 50 görs urval till antagningsprovet efter bedömningen på ridintygen. De sökande delas upp i mindre grupper som sedan gruppvis genomgår ridprov som avslutas med en kort analys av din egen insats. Antagningen sker i första hand efter personliga färdigheter i ridning och hästhantering.

  • Ridprov

Vid ridningen kommer din grundridning och ryttarkänsla att granskas av lärare på utbildningen och representanter för näringslivet. Viktigast är din sits, balans, följsamhet, och förmåga att inverka på hästen på rätt sätt. Hoppning och dressyr bedöms lika mycket.

Du kommer att få hoppa såväl enskilda hinder som bana och dressyren bedöms via arbete med olika övningar som bedömningsledaren ger. Hästens form, tempo, balans och lösgjordhet granskas liksom din förmåga att ta till vara på hästens förutsättningar och rida vägar lämpade för övningen. Du rider två olika hästar vid provet, utbildade skolhästar, och båda i såväl dressyr som hoppning.
Du kommer också att bli ombedd att göra kort analys av din egen insats under ridprovet.