Naturbruksprogrammet i samarbete med Sveriges Ridgymnasium

Gymnasiebilder_Sida_2

Sveriges Ridgymnasium på Flyinge – ett naturbruksgymnasium med fokus på ridning

Utbildningen riktar sig till dig som vill kombinera din gymnasieutbildning med ett stort hästintresse. Undervisningen bygger på Naturbruksprogrammet lantbruk, med profilen Häst-Ridsport. 

Utbildningens mål:

Eleverna skall få en hög professionell standard när de går ut i yrkeslivet.

•  Eleven ska få hög professionell standard så de kan fortsätta sin karriär i ridsporten.

• Eleverna skall med kraft av sitt kunnande skaffa sig erfarenheter, som de sedan i sin tur skall kunna dela med sig av – ut i branschen.

• Skolans elever skall bli särskilt duktiga inom hästkunskap, inte minst genom vår samverkan med veterinärer, hippologer och hovslagare. Men också inom naturbrukets ämnen, i synnerhet skall klimatproblemen belysas starkt.

Flyinges SRG gymnasium ger dig möjlighet till förberedelse för vidareutbildning på universitetet samtidigt som du blir utbildad i hippologi.

När du läser SRG läser du alla ämnen på Flyinge vilket ger dig förutsättningar att uppnå toppresultat i både teori och häst.

På Flyinge utbildas du i en miljö som präglas av universitets- och spetsutbildningar. Undervisningen bedrivs av erfarna, duktiga och engagerade lärare. Vill du så kan du bo på Flyinges elevhem och bor då bara ett stenkast från skolan där du kan räkna med att det ofta finns något att göra. På Flyinge avgörs flera evenemang varje år, svenska mästerskap, Breeders Trophy och träningar för elitryttare för att bara nämna några.

 För mer information

Madeleine Boman
Telefon +46 708 44 84 43
email: madeleine@ridgymnasium.nu

eller

Aili Bernhardtz
aili.bernhardtz@flyinge.se