Hovslagare – grundutbildning

Hov

Nästa utbildningsomgång startar HT 2017. Ansökan är öppen från och med den 15 februari och stänger den 15 april 2017.

Hovslagarutbildningen ingår i Yrkeshögskolan och är en kostnadsfri, studiestödsberättigad utbildning. Utbildningen är 120 veckor lång (600 YH-poäng) och leder till Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen. Utbildningen ges på Flyinge, Wången och Strömsholm och är godkänd av Jordbruksverket, SHF (Svenska Hovslagareföreningen) och EFFA (European Federation of Farriers Association)

Utbildningens mål

Utbildningens övergripande mål är att man efter genomgången och godkänd hovslagarutbildning skall ha tillräckliga praktiska och teoretiska kunskaper för att verka yrkesmässigt som av jordbruksverket godkänd hovslagare. På Flyinge fokuserar vi mycket på den enskilda hästens förutsättningar och exteriör och skor för en hög hållbarhet och prestation.

Som hovslagare behöver man förutom färdigheter i att bedöma hovvårdsstatus samt praktiskt verka och sko olika typer av hästar även omfattande kunskaper om hästen som biologisk varelse och förmåga att hantera och läsa av dess beteende. I företagandekursen får du arbeta fram din egen affärsidé och insikt i alla praktiska detaljer som ingår i ett framgångsrikt företagande. Utbildningen genomsyras av hästen i fokus och vi har högt ställda krav vad gäller etik, moral och ansvar. Utbildningen omfattar förutom föreläsningar och praktiska övningar även praktik och egen möjlighet för fördjupning i ett eget valt område.

Utbildningen delas upp i olika perioder – antingen skolförlagda eller som praktik i form av Lärande I Arbete, LIA, där den studerande följer en utbildad yrkesverksam hovslagare i dennes dagliga arbete för att utveckla den kombination av kompetens och helhetssyn som krävs för att självständigt kunna verka i arbetslivet. Denna del av utbildningen kan göras var som helst i Sverige.

På Flyinge får du vara med och sko de hästar som vistas på anläggningen, allt från unghästar till tävlingshästar. Vi tar även emot externa hästar för att ge en variation i hästmaterialet. Lärarna på utbildningen är välmeriterade och har en bred och varierad erfarenhet från både ridsport, trav och klinikverksamhet. Vi värnar om en god social miljö och arbetar mycket på integration mellan årskurserna och med övrig verksamhet på Flyinge.

Flyinge används till en rad stora evenemang såsom Breeders, Bruksprov, Wolkswagen Grand Prix och andra event. Här finns för dig som student en unik chans att följa härliga roliga dagar då internationell och svensk ryttarelit möts på Flyinge.

Med godkänd utbildning kan eleven, efter genomförd tilläggsutbildning, ansöka hos Jordbruksverket om att bli av Jordbruksverket Godkänd hovslagare. Klicka här för mer info.

Kursinnehåll

Nedanstående kurser ingår i utbildningen (totalt 600p):

 • Hästkunskap (35p)
 • Arbetsmiljö och hälsa (25p)
 • Grundkurs hovvård 1 (5p)
 • Grundkurs hovvård 2 (40p)
 • Grundkurs hovvård 3 (60p)
 • Fördjupningskurs hovvård (45p)
 • Företagande (25p)
 • Hovsjukdomar och hovreparationer (40p)
 • LIA Hovslageri 1 (50p)
 • LIA Hovslageri 2 (50p)
 • LIA Hovslageri 3 (50p)
 • Examensarbete hovslageri (15p)
 • Fysiologisk skoning (80p)
 • Föl och unghästar (30p)
 • Korrigering och balansering (40p)
 • Smittskydd och lagstiftning (10p)

Behörighet och ansökan

Ansökan

Nästa utbildningsomgång startar i augusti 2017. Ansökan är öppen från och med den 15 februari och stänger den 15 april 2017.

KLICKA HÄR FÖR ATT ANSÖKA

För att ansöka till hovslagare – grundutbildning krävs:

 • grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.
 • dokumenterad erfarenhet av hästhantering.
 • minst en månaders praktik med yrkesverksam hovslagare.

I din ansökan skall följande finnas med:

 • Kopia på betyg från gymnasieskola.
 • Intyg från yrkesverksam ridlärare/tränare eller annan person som bedriver hästverksamhet som styrker att du har erfarenhet av häst. INTYG hästerfarenhet 2016
 •  Intyg från yrkesverksam hovslagare som styrker den sökandes praktiktid hos hovslagare, samt att den sökande har färdigheter motsvarande tappskokompetens.INTYG hovpraktik 2016


 

Sökande kallas till ett antagningsprov på Flyinge. Antagningsprovet består av flera delar:

♦ Intervju

Frågeställningarna som tas upp under intervjun syftar till att utröna din analytiska förmåga och ditt sätt att kommunicera.

♦ Verktygshantering

Vid provet i verktygshantering bedöms den sökandes förmåga att urskilja och analysera olikformighet på hästskor, samt förmåga att hantera verktyg genom omformning och kallriktning av sko.

♦ Hästhantering

Vid provet i hästhantering bedöms den sökandes förmåga att hantera, kommunicera och avläsa hästen på ett säkert sätt.

 • Provet genomförs genom att aspiranten får sig en häst tilldelad som står i en box, skall gå in till den, sätta på grimma samt binda upp den.
 • Aspiranten ombeds göra en enklare beskrivning av hästens exteriör och benställning.
 • Aspiranten skall på ett för ändamålet säkert sätt lyfta ett fram respektive bakben, samt stå i lämplig arbetsställning för hovvård/skoning.
 • Hästen tränsas och visas, efter anvisning, vid hand

Målsättning är att på ett säkert och vedertaget sätt visa att man kan hantera hästen, samt förmåga att kunna stå i arbetsställning.

Litteraturtips inför antagningsprovet:

Säker hästhantering och visning av häst vid hand: Hästhållning i praktiken. Mellberg, Mats

Exteriör och benställningar: Hästens exteriör: Prestation och hållbarhet. Magnusson, Lars-Erik

För mer information kontakta

Flyinge: Programansvarig Anders Malmberg 046- 649 49 eller utbildningsadministratör Lovisa.Broms tel 046-649 12

Wången: Programansvarig vuxenutbildningar Malinda Alriksson tel 0640-174 18,      070 661 74 30

Ridskolan Strömsholm: Programsamordnare Marita Lindberg 0220-45101

VAD ÄR YH?

 • En utbildningsform på eftergymnasial nivå
 • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
 • Teori varvas med praktik – innehåller LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats
 • Avgiftsfria utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN
 • Läs gärna mer på Myndigheten för yrkeshögskolan

Våra lärare