Hovslagare – tilläggsutbildning

HOVT

Ansökan för Hovslagare Tilläggsutbildning är öppen 16 augusti – 30e september 2016. Ansök här!

Nästa utbildningsomgång startar den 28 november 2016

Det här är utbildningen för dig som redan arbetar som hovslagare men känner att du skulle vilja ha mer kunskap om hur du anpassar din verkning och skoning till den individuella sporthästen eller vill lära dig att utföra hovrepararationer och sjukbeslag eller genomföra fölkorrigeringar.

Utbildningen bedrivs inom Yrkeshögskolan på 200 YH-poäng och den kommer att pågå under ett helt år med kursstart den 28e november. Upplägget är på distans med en studietakt på 75% varav en stor del av utbildningens innehåll sammanfaller med verksamheten i det egna företaget eller på arbetsplatsen. Utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad från CSN.

Under året kommer 8-10 träffar om 3 dagar att äga rum på Flyinge varvat med eget arbete med fallstudier i det egna företaget och inlämningsuppgifter. Fasta föreläsare på kursen är Anders Malmberg, Av Jordbruksverket Godkänd hovslagare och leg. Djursjukskötare med lång erfarenhet som klinikhovslagare på Helsingborgs djursjukhus och leg. veterinär Astrid Borg, lärare på hippologprogrammet och med lång erfarenhet som hästveterinär och egen avelsverksamhet. Knutna till kursen är även Rebecca Giegold, Dipl WCF och av Jordbruksverket Godkänd hovslagare. Förutom Flyinges personal kommer även andra personer med stor erfarenhet inom området att förekomma som gästföreläsare. Inom kursen genomförs även flera studiebesök.

Tilläggsutbildningen är en vidareutbildning för yrkesverksamma hovslagare omfattande 200 YH-poäng (1 år) och leder till en yrkeshögskoleexamen. Utbildningen är godkänd av Jordbruksverket och de studerande kan efter genomgången och godkänd utbildning ansöka om att bli av Jordbruksverket Godkänd hovslagare. Både du som har genomgått grundutbildning och du som har likvärdig kompetens på annat sätt är välkommen att söka.

Nästa utbildningsomgång startar 28 november 2016

Tilläggsutbildningen ges här på Flyinge men även på Wången och på Strömsholm.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning skall den studerande ha kunskaper om:

 • faktorer som påverkar utförandet av hovvård
 • nedre benets anatomi, fysiologi, biomekanik och exteriör samt dessa och andra faktorers betydelse
 • för hästens rörelse och beslagets fysiologiska utförande
 • belastningsförhållanden, felställningar och korrigering i förhållande till underlag och
 • användningsområde
 • hovsjukdomar avseende orsak, symptom, diagnos, behandling och prognos och lämpliga
 • sjukbeslag
 • ortopedi och ortopediska beslags terapeutiska verkan
 • hovreparationer.
 • utvecklingen från föl till vuxen avseende hovar och benställning
 • fölortopedi.
 • smittskydd
 • behörighetslagstiftning och djurskyddslagstiftning
 • analysera de faktorer som påverkar utförandet av hovvård

Efter avslutad utbildning skall den studerande ha färdigheter i:

 • tillverka individuellt anpassade beslag
 • självständigt och i samråd med veterinär åtgärda vanliga hovsjukdomar
 • tillverka och anpassa sjukbeslag och ortopediska beslag.
 • reparera hovsprickor, hålväggar och andra defekter i hornkapseln
 • göra korrekta åtgärder för att korrigera felaktiga benställningar hos föl och unghästar.
 • föra journal i enlighet med behörighetslagstiftningen

Efter avslutad utbildning skall den studerande ha kompetenser för att:

 • analysera sitt eget arbete och förmedla detta i tal och skrift
 • kunna arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet
 • efter samråd med veterinär självständigt åtgärda olika hovsjukdomar och ortopediska tillstånd
 • samt tillverka lämpliga beslag.

 

Kursinnehåll

 • Fysiologisk skoning                                                      80 YHP
 • Föl och unghästar                                                        30 YHP
 • Korrigering och balansering                                         40 YHP
 • Hovsjukdomar och hovreparationer                             40 YHP
 • Smittskydd och lagstiftning                                          10 YHP

Behörighet och ansökan:

För att vara behörig till utbildningen krävs att du har:

 • Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan
 • Godkänd examen från en av Jordbruksverket godkänd grundutbildning till hovslagare, alternativt likvärdig utbildning/kompetens.
 • Minst två års yrkeserfarenhet som hovslagare efter genomgången grundutbildning till hovslagare

Nästa utbildningsomgång startar 28:e november 2016

Ansökan är öppen 16:e augusti – 30:e september

 • LÄNK TILL ANSÖKAN: https://apply.yh-antagning.se/to/flyinge/ht2016/4
  • 1. Betyg. Ladda upp betygsdokument från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning och/eller betyg från folkhögskola och/eller utländskt betyg motsvarande svensk gymnasieexamen. Notera att du kan ansöka om reell kompetens om du inte har genomfört gymnasieutbildning.
  • 2. Intyg yrkesverksamhet som hovslagare. Ladda upp arbetslivsintyg som styrker din yrkeserfarenhet. Blankett finns här: http://flyinge.se/wp-content/blogs.dir/4/files/2012/02/Intyg-yrkesverksamhet-HOV.pdf
  • 3. Intyg som styrker näringsverksamhet. ex. kopia på F-skattsedel, alternativt anställningsintyg från arbetsgivare.
  • 4. Examensbevis hovslagarutbildning. Examensbevis eller betyg från av Jordbruksverket godkänd grundutbildning till hovslagare, eller annan likvärdig utbildning. Likvärdig kompetens kan vara gesällbrev eller yrkesverksamhet mer än fem år samt intyg från veterinär med specialistkompetens i hästens sjukdomar eller godkänd hovslagare på erforderliga kunskaper.
  • 5. Personligt brev. Ladda gärna upp ett personligt brev, det är dock inte ett krav.
  • 6. Val av önskad ort, Vänligen fyll i blanketten angående önskad utbildningsort, blanketten finner du här: http://flyinge.se/files/2016/03/Val-av-önskad-utbildningsort-3.pdf
  • 7. Övrigt. Övriga handlingar (t.ex. intyg och betyg) som t.ex. styrker reella kompetens, dvs handlingar som visar att du har de kunskaper som krävs för utbildningen trots att du inte kan uppvisa de intyg och/eller betyg som krävs för utbildningen.
 • Om ansökan: Studieadministratör Lovisa Broms tel 046-649 12
 • Utbildningsledare:
 • Flyinge: Anders Malmberg 046-649 49
 • Strömsholm: Marita Lindberg tel 0220-451 01, 070-694 80 40
 • Wången: Malinda Alriksson tel 0640-174 18, 070-661 74 30

Vad är YH?

 • En utbildningsform på eftergymnasial nivå
 • Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet
 • Teori varvas med praktik
 • Avgiftsfria utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN
 • Läs gärna mer på Myndigheten för yrkeshögskolan