Årsmöte Flyinge HSK

FHSK

Välkommen på årsmöte i Flyinge HSK den första februari i chefsbostaden.
Mötet börjar 17.00

Förslag från enskild medlem skall inkomma skriftligen till styrelsen senast tre veckor innan mötet.

Kommentera