Årsmöte Flyinge HSK

Välkommen på årsmöte i Flyinge HSK den första februari i chefsbostaden.