Forskning på Flyinge

Flyinge

Fem nya projekt av 52 sökta beviljas medel av Stiftelsen Hästforskning för 2016. Två av dessa har koppling till Flyinge

Projekten är:

Selektiv avmaskning mot blodmask – risker och möjligheter

Ett projekt vid SLU och Veterinærinstituttet i Oslo får drygt 3,6 miljoner kronor fördelat på tre år för att dels utveckla diagnostiken av hästens stora och små blodmaskar och dels undersöka om selektiv avmaskning kan kopplas till en ökning av parasitförekomst och parasitrelaterade skador. För första gången i Skandinavien kommer vi även att mäta effekten av beteshygieniska åtgärder som komplement till selektiv avmaskning, denna delstudie kommer att utföras på Flyinge.

Huvudsökande Eva Tyden, SLU. Medsökande från FAB: Astrid Borg.

Inhysningens betydelse för hästvälfärd, arbete, säkerhet och pedagogik på svenska ridskolor

Studien syftar i en del till att undersöka hur kunskapsförmedlingen vid ridskolor om resonemang kring hästvälfärd och etiska aspekter på hästverksamhet förhåller sig till den hästhållning som tillämpas på ridskolan och till nya, vetenskapligt grundade rön om hästar och hästhållning. Ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt mellan forskare på HMH, SLU, Skara, Filosofiska instutionen, GU och Arbetsvetenskap, SLU, Alnarp och Flyinge AB.

 

Huvudsökande Jenny Yngvesson, SLU Medsökande från FAB Hanna Sassner.

Mer information här; http://hastforskning.se/2015/12/17/pressmeddelande-stiftelsen-hastforskning-finansierar-fem-nya-forskningsprojekt-2/#.Vnf5bY-cG70

Kommentera