Ansökningstid förlängs

Ansökningstiden till hovslagarprogrammets tilläggsutbildning förlängs till den första maj.