Pay & Jump

Hoppningen äger rum i Stora ridhuset med bra bana, byggda tävlingshinder och separat framhoppning.